Eredmény(ek) 2 mutatása
Történelem érettségi

A szovjet tömb kialakulása és jellemzői

Köztes-Európa szovjetizálása Szovjet módszerek: A helyi kommunista pártok pozíciószerzésének elősegítése (SZEB közreműködéssel) 1948-ra nyíltan szovjetbarát csatlós kormányok vették át a hatalmat A folyamat szakaszai: Kezdetben (1945), csak a kulcspozíciók megszerzését segítették elő a kommunisták számára Megszervezték a gazdaság felügyeletét (kommunista befolyás) A szovjet hadsereg fenyegető jelenléte Széles körű népi képviselettel (nemzeti bizottságok, üzemi bizottságok, földosztó …

Történelem érettségi

A nemzetközi események hatása a magyarországi folyamatokra (1945-1956)

a koalíciós évek, hidegháború: fordulat (1947-48) és rákosi-kor, desztalinizáció és kis enyhülés: az új vonal (1953-54), a forradalom előzményei, forradalom, szuez, usa, szovjetunió, jugoszlávia, lengyelország és 1956 a háború után: ideiglenes nemzetgyűlés & kormány, dálnoki miklós béla; baloldal sorozatos átalakításokkal többséget szerzett szeb (szövetséges ellenőrző bizottság) közigazgatás megszervezése, fasiszta jellegű szevezetek feloszlatása, zsidótörvények hatályon kívül, …