Eredmény(ek) 3 mutatása
Történelem érettségi

A kiegyezés előzményei és a kiegyezés

Magyarország 1848-ban a forradalom során kivívta teljes belső (birodalmon belüli) önállóságát. Az uralkodó megszavazta az áprilisi törvényeket, ezzel az országnak ismét önálló országgyűlése lett, az országgyűlésnek felelős, önálló kormánya. Az ország területi épsége is helyreállt: Erdélyt újból egyesíthettük az ország többi részével. A Habsburg Birodalomhoz csak az uralkodó, a király személye kötötte az országot. Azonban …

Történelem érettségi

A dualista állam

A KIEGYEZÉS LÉTREJÖTTE Kossuth 1862-ben készíti el tervét a dunai konföderációról. alapgondolata, hogy a Duna mentén élő kisebb népeknek (magyarok, horvátok, szerbek, románok) össze kell fogniuk, különben örökös elnyomás lesz a sorsuk a mellettük élő nagyobb népektől (pl. németek, oroszok) a dunai konföderáció egy közös államban tömörítette volna a kis népeket, ahol mindegyik egyenlő jogokat élvezett …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Mutassa be a kiegyezéshez vezető utat, s az OMM államberendezkedését

A kiegyezéshez vezető út 1849. április 14-én a magyar Függetlenségi nyilatkozatban a Habsburg házat detronizálták, így Ferenc József államjogilag nem király. Az olmützi Oktrojált alkotmányt Ferenc József csak rákényszerítette a magyar rendekre. 1849-50 a Haynau-féle terror időszaka katonai kormányzóságot jelentett: az aradi kivégzésekkel kezdte Haynau a működését. A további bebörtönzések és kényszersorozások mutatták, hogy Magyarország …