Eredmény(ek) 2 mutatása
Irodalom érettségi

9. tétel: Stílusirányok sokfélesége Csokonai költészetében

(olvasandó versek: Tartózkodó kérelem, A boldogság, Az estve) Csokonai, a „Cimbalom” Csokonai Vitéz Mihály a XVIII. század második felének legnagyobb és legjelentősebb költője. „Cimbalom” – sokszínű költészete miatt csak így emlegetik a magyar felvilágosodás kiemelkedő költőjét, Csokonai Vitéz Mihályt, akire korának valamennyi stílusa és irodalmi törekvése hatott. Ezért mondjuk: stílusszintézist hozott létre: sokszínű költő volt, …

Irodalom érettségi

Moliére: Tartuffe – A klasszicista dráma

A klasszicista színház A klasszicizmus a felvilágosodás korában jellemző korstílus. (XVIII. század) Jellemzője az ókori görög és római (klasszikus) hagyományok követése a művészetben, a racionalitás,a józan ész középpontba helyezése, a tanító jelleg, és a szabályoknak való megfelelés (pl. hármas egység elve). A klasszicista színház Franciaországban alakult ki. Jellegzetesen az arisztokrácia szórakoztatására, főképp királyi és nemesi …