Eredmény(ek) 3 mutatása
Történelem érettségi

A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra

1922. dec. 30. Szovjetunió létrejötte: Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége (CCCP) – régen: „A népek börtöne” – elvileg önkéntes szövetség, a valóságban a tagköztársaságok elvesztették függetlenségüket – kilépési szándékukat fegyveresen torolták meg – élet minden területén orosz dominancia érvényesült – oktatásban oroszosítás   Hatalmi harc a párton belül, Sztálin hatalomátvétele – 1922-től Lenin súlyos beteg –1924-ben …

Irodalom érettségi

Az 1917. évi februári orosz forradalom

A forradalom győzelme 1917 elejére az orosz társadalom a kimerültség és a tűrés határá­ra érkezett. Már nemcsak az ellenzéki erők. és a tömegek akartak változásokat, de a hatalmon lévők józanabbjai is. Az elégedetlen­ség hatására 1917. január 22-én – az 1905-ös forradalom kitöré­sének évfordulójára emlékezve – általános sztrájkot kezdtek a fővárosban, Pétervárott, amely átterjedt,a vidéki városokra …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Ismertesse 1945 és 1949 között az egypártrendszer megszületésének fontosabb állomásait!

Magyarázza meg, hogy a belpolitikai és külpolitikai viszonyok miként kedveztek a hatalom kisajátításában a kisebbségben levő Magyar Kommunista Pártnak! Vázlat: 1. Az egypártrendszer megszületésének fontosabb állomásai: Jaltai konferencia: érdekszféra-felosztása 1944-45: Magyarország megszállása A Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) hátrahagyása 1947: Párizsi béke, a SZEB kivonul, a Szovjetunió marad Szovjet-nyugati ellentét (Churchill Fulton-i beszéde; Truman-elv ; Marshall-segély …