Eredmény(ek) 2 mutatása
Földrajz érettségi

Kőzetfelismerés – Kialakulásuk szerint sorba rendezés – Földrajzi előfordulásuk, hasznosításuk.

A kőzeteket keletkezésük szerint három nagy csoportba sorolhatjuk: magmás kőzetek, üledékes kőzetek, átalakult (metamorf) kőzetek. Magmás kőzetek A magma különböző olvadáspontú szilikátok és oxidok keveréke, elegye. Egyes alkotórészei a hőmérséklet csökkenése közben, olvadáspontjuk alá hűlve válnak, kristályosodnak ki. A lehűlési körülmények miatt a magmából különféle összetételű magmás kőzetek keletkezhetnek. Például: a Föld felszíne alatt megszilárduló, …

Földrajz érettségi

A szárazföldek felszínformái (ősmasszívumok, síkságok)

a földrészek, azaz kontinensek, minden oldalról tengerrel határolt, nagy kiterjedésű szárazulatok földtani értelemben csak azokat a szárazulatokat nevezzük földrészeknek, amelyek önálló ősi maggal, ősfölddel (ősmasszívummal) rendelkeznek ehhez az ősi kéregmaghoz forrtak hozzá a későbbiekben a hegységek Ősmasszívumok: a Föld legősibb kéregdarabjaiból és a hozzájuk forrt ős-és előidei hegységek lepusztult maradványaiból állnak az ősmasszívum szerkezeti fogalom, …