Eredmény(ek) 1 mutatása
Nyelvtan érettségi

A magánhangzók és a mássalhangzók rendszere, találkozásuk szabályszerűségei

Fogalmak (hang, betű, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, a hangok alkalmazkodása) HANG = a beszéd legkisebb egysége BETŰ = a hang írásban rögzített formája ! a betűk nem mindig azonosak a hangokkal ld. látja / láttya FONÉMA = a beszédhang elvonatkoztatott nyelvi formája (ejtésváltozatoktól való elvonatkoztatás ld. ház – ihlet); jelentés-megkülönböztető szereppel bír Magánhangzók – mássalhangzók (képzés …