Eredmény(ek) 2 mutatása
Irodalom érettségi

A prófétaszerep megfogalmazása Babits Mihály költészetében

A ’10-es években Babits – éppen Ady ellenében – utasította el határozottan magától a közéleti-küldetéses költő szerepét, az egyik jellemző magyar lírikusi feladatot. A ’20-as években már megjelennek – mint még többnyire elutasított szereplehetőségek – a próféták. A belső vívódástól sem mentes folyamatban – ha ellentmondásosan is – a vállalás válik meghatározóvá. Babitsot saját testi …

Hittan érettségi

Ezekiel próféta vigasztalása és a babiloni fogság

Bevezetés   Ezekiel a négy nagy író próféta egyike. Babiloni fogság: Kr.e. 587-től, a megtisztító vihar Júda számára. Júda nem önálló állam, Jeremiás kezdettől fogva Babilonban van, nagy vallási megújulást hozott, ami Krisztus koráig tartott. (Júda és Babilon két összecsapása 597 és 587). Kifejtés Ezekiel jeruzsálemi előkelő pap, ennek megfelelően a meghívása egy teofánia-vihar, négy …