Eredmény(ek) 1 mutatása
Matematika érettségi

Területszámítás elemi úton és az integrálszámítás felhasználásával

Sokszögek területe A terület számértéke pozitív szám. Egybevágó síkidomok területe azonos. A síkidom területe egyenlő a részei területének összegével. Az a, b oldalhosszúságú téglalap területe: T= ab. Ha a téglalap minden oldala azonos hosszúságú, azaz ha a= b, akkor az négyzet. Az a oldalhosszúságú négyzet területe: T=a2. Ha a paralelogramma átalakítható azonos téglalappá, akkor területét …