Eredmény(ek) 1 mutatása
Nyelvtan érettségi

Stílusirányzatok, stíluskorszakok

–  Irodalmi korszakok= stíluskorszakok –  Közös stilisztikai sajátosságok (STÍLUSJEGYEK) több alkotót kötnek össze –  Egy-egy új stílusirányzatot történelmi, társadalmi, gondolkodásbeli változás indít el Főbb stíluskorszakok a magyar irodalomban 1.      Középkor: –  ideje: első szövegemléktől – XVI. sz. –  jellemzők:  – latin nyelvi hatás                               – ősi beszélt magyar                               – népköltészet                               – tömörség (Halotti beszéd)                               – alliteráció (Ómagyar Máris …