Eredmény(ek) 1 mutatása
Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás

Tudományos kutatás: A magyar őstörténet kutatásának 3 alappillére: nyelvészet (élő nyelvek és nyelvemlékek); régészet (tárgyi emlékek, antropológiai sajátosságok); írott források. Származás-elméletek: Eredetmítoszok: A Biblia alakjaiban keresték a magyarság eredetét: Noé fia, Hám az „ősapa”: Kézai Simon krónikájában (1285 k.) található az az eredetmonda, mely szerint a magyarok Hám egyik fiától, Nimródtól származnak. Nimród ikerfiai, Hunor …