Eredmény(ek) 3 mutatása
Történelem érettségi

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN

Ismertesse gróf Széchenyi István társadalom-átalakító programját! Tárja fel a gyakorlati tevékenységét és a korszakban betöltött szerepét az 1848-as forradalom előtt! BEVEZETŐ GONDOLATOK Széchenyi Bécsben született, udvarhű arisztokrata család sarjaként. Édesapja Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár alapítója, édesanyja: Festetich Julianna (a Georgikont alapító Festetich György nővére). Huszártiszti pályára lépett, részt …

Történelem érettségi

Széchenyi és Kossuth reformprogramja, a reformkor főbb kérdései

Széchenyi István Apja Széchenyi Ferenc, édesanyja Festetics J. (1629-ben kaptak a Habsburgoktól nemesi rangot). Legnagyobb szerelme: Crestentia neki szeretné bizonyítani, hogy méltó a szerelmére, ezért kezd foglalkozni a közügyekkel. Gyakorlati tevékenysége: lótenyésztés és lóverseny kaszinó alapítása – összejövetelek, politikai eszmecserék színhelye, ahol a politikai életet lehet formálni Az 1825/26-os országgyűlésen tett felajánlása az MTA megalapítására …

Történelem érettségi

A reformmozgalom kibontakozása

A reformkor Magyarországon 1830-1848-ig tartott. 1830-at tekintjük kezdőpontnak, mivel az 1825-27-es országgyűlést még nem a liberális reformszellem, hanem a hagyományos rendi ellenzékiség jellemezte. De fontos megemlíteni, hogy ezen az országgyűlésen érték el a rendek jogaik megerősítését, ami biztosította a keretet a következő évtizedekben kibontakozó reformmozgalomnak. A reformkor egyik legnagyobb alakja kétségkívül Széchenyi István gróf volt. Beutazta …