Eredmény(ek) 1 mutatása
Irodalom érettségi

A szocializáció színterei, és szerepük a gyermek szocializációjában

▪ család: elsődleges szocializációs színtér – társas fejlődés; a családi értékek normák, szokások, hagyományok elsajátítása, a társadalomba való beilleszkedés alapvető szabályainak, viselkedésének, magatartásának megismerése, elsajátítása korai életszakasztól kezdve hat a fejlődő gyermekre, ami lehet spontán, nem tudatos, a család életviszonyaiból adódóan, és lehet tudatosan irányított nevelési folyamat érzelmi és viselkedési modellekkel alakítja a személyiséget hosszan …