Eredmény(ek) 3 mutatása
Történelem érettségi

A sztálini Szovjetunió (1922-1953)

Előzmények: Az első világháborúból Oroszország még a háború befejezése előtt kilépett, különbékét kötött Németországgal (1918 márc.). A cárizmus bukása (1917 febr.), majd a bolsevik hatalomátvétel (1917 okt.) után Lenin és társai helyzetük megszilárdításán fáradoztak, míg a háborúban kimerült nyugati hatalmak katonai beavatkozással (intervenció, 1918-22) igyekeztek megakadályozni a „vörös veszély” tartós berendezkedését. A Vörös Hadsereg létrehozásával, …

Történelem érettségi

A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra

1922. dec. 30. Szovjetunió létrejötte: Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége (CCCP) – régen: „A népek börtöne” – elvileg önkéntes szövetség, a valóságban a tagköztársaságok elvesztették függetlenségüket – kilépési szándékukat fegyveresen torolták meg – élet minden területén orosz dominancia érvényesült – oktatásban oroszosítás   Hatalmi harc a párton belül, Sztálin hatalomátvétele – 1922-től Lenin súlyos beteg –1924-ben …

Irodalom érettségi

Az 1917. évi februári orosz forradalom

A forradalom győzelme 1917 elejére az orosz társadalom a kimerültség és a tűrés határá­ra érkezett. Már nemcsak az ellenzéki erők. és a tömegek akartak változásokat, de a hatalmon lévők józanabbjai is. Az elégedetlen­ség hatására 1917. január 22-én – az 1905-ös forradalom kitöré­sének évfordulójára emlékezve – általános sztrájkot kezdtek a fővárosban, Pétervárott, amely átterjedt,a vidéki városokra …