Eredmény(ek) 1 mutatása
Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a család és életmód fogalmát, a család funkcióit, szerepét az emberi, társadalmi kapcsolatokban.

A család fogalma: A család elsődleges, társas kiscsoport. Életünk legmeghatározóbb közege, legfontosabb kiscsoportja. Itt formálódik személyiségünk, önazonosságunk, önmagunkhoz és a világhoz való viszonyunk. A gyermekkori szocializációban kiemelkedő szerepe van a családi, rokonsági és kortárscsoportbeli kapcsolatoknak, a lakóhelyi környezetnek, az óvodának, iskolának. A szocializáció egy hosszú folyamat, amely szűkebb értelemben a születéstől a felnőtté válásig tart, …