Eredmény(ek) 1 mutatása
Földrajz érettségi

Magyarország településhálózata, településtípusok, kiemelten a falvak és tanyák helyzete

A település olyan társadalmi, térbeli képződmény, amely az emberek lakó-és munkahelyéül szolgál. Hazánkban több, mint 3100 település van. A településhálózat az ország valamennyi települését magába foglaló együttműködő rendszer. A települések között egymásrautaltság, alá-fölé vagy mellérendeltségi viszony van. A közigazgatás a társadalmi szolgáltatások része. A magyar területi igazgatás egysége a megye. Hazánk 19 megyére és a …