Eredmény(ek) 1 mutatása
Történelem érettségi

A sztálini Szovjetunió (1922-1953)

Előzmények: Az első világháborúból Oroszország még a háború befejezése előtt kilépett, különbékét kötött Németországgal (1918 márc.). A cárizmus bukása (1917 febr.), majd a bolsevik hatalomátvétel (1917 okt.) után Lenin és társai helyzetük megszilárdításán fáradoztak, míg a háborúban kimerült nyugati hatalmak katonai beavatkozással (intervenció, 1918-22) igyekeztek megakadályozni a „vörös veszély” tartós berendezkedését. A Vörös Hadsereg létrehozásával, …