Eredmény(ek) 1 mutatása
Hittan érettségi

A halálon túli lét dogmatikája- a temetés liturgiája

Bevezetés: Eszkatológia: az egyén és a közösség végső dolgaival foglalkozó tudomány. A kinyilatkoztatás szerint a halál nem megszűnés, hanem beteljesülés. Jelen életünket eszkatológiai feszültségben éljük: már megváltott, de még nem beteljesült állapot. A kinyilatkoztatás rendkívül visszafogott a részleteket illetően, de az emberi képzelet ezt szívesen kiszínezi. Fontos a fogalmi tisztázás, ún. hermeneutika: a filozófia ága, …