Hittan érettségi

A halálon túli lét dogmatikája- a temetés liturgiája

Bevezetés:

Eszkatológia: az egyén és a közösség végső dolgaival foglalkozó tudomány.

A kinyilatkoztatás szerint a halál nem megszűnés, hanem beteljesülés. Jelen életünket eszkatológiai feszültségben éljük: már megváltott, de még nem beteljesült állapot.

A kinyilatkoztatás rendkívül visszafogott a részleteket illetően, de az emberi képzelet ezt szívesen kiszínezi.

Fontos a fogalmi tisztázás, ún. hermeneutika: a filozófia ága, a fogalmi meghatározás filozófiája.

A megismerésen túli világról beszélünk e világ kifejezéseivel.

A halál ténye: A halál az egyén totális kudarcam botrány, még a szót sem ejtjük. A kinyilatkoztatás szerint a halál a bűnelkövetés és érdemszerzés vége, új élet kezdete.

Jézus sok helyen elhangzó ígéretei: (Jn)

Aki bennem hisz, ha meghalt is élni fog”

Én vagyok a feltámadás és az élet”- Lázár feltámasztásakor mondta

Emberi megközelítésben teljesen hihetetlen ez , de

 • az ember földi tervei mindig túlhaladnak földi életünkön és a végességen, a jövőnek dolgozunk.
 • érzelmi világunk is ilyen, sokszor mondjuk: bárcsak örökké így lenne. A sírfeliratok is az örökkévalóságra utalnak.

Kifejtés:

Emberi gondolkodásunktól nem idegen az örök lét gondolata.

A Szentírás pontos fogalmai: Bios és Zoé.

A külön ítélet és következményei:

 • a menyország, a célba érés állapota
 • a pokol, az egyén Istent elutasító döntése
 • a purgatórium, a tisztulás állapota.

Az utolsó ítélet, mint Jézus második eljövetelének közösségi megnyilvánulása időpontja ismeretlen.

Az új ég és új föld, a Jelenések könyve.

A test feltámadása, mint a személy feltámadása.

A temetés szertartása:

Szentelmény, amely megadja az emberi testnek a végtisztességet és az egyház közbenjárásával kéri Isten irgalmát.

Bárki, világi személy is temethet.

 

Búcsúvétel a ravatalozóban:

 • kezdő ének
 • igeliturgia: evangélium vagy olvasmány zsoltárral
 • végső ajánlás és búcsúvétel: (mint az idézet), homília
 • gyászmenet

A sírnál:

 • a sírhely megáldása (2.idézet)
 • sírba helyezés, hitvallás: elhantolás
 • befejező szertartás: nunc dimittis: Agg Simeon imája, a papi szerzetesi zsolozsma ezzel zárul este.

Befejezés:

Az elhunytért bemutatott szentmise áldozat „többet ér” a legszebb temetésnél.

Hinnünk kell, hogy a halál nem az individuum totális kudarca, hanem találkozás Jézussal.

Teilhand de Chardin: jezsuita, ő hozta egységbe az evolúciós elméletet a teremtéstörténetet.

Pilinszky János versei

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük