Hittan érettségi

Jézus feltámadásának bizonyíthatósága

 1. A feltámadás

Olyan eszkatológikus esemény melyben Isten természetfeletti beavatkozásával (Jézus) újjáteremtett életet kezd.

 • Feltámadás után az ember üdvösség vagy a kárhozat állapotába kerül
 • Ebben az értelemben először Jézus támad fel a halálból
  • Másodikként Mária lesz részese
 • Az utolsó ítéletkor mindenki feltámad
 • A feltámadás szimbóluma a főnixmadár
 1. A feltámadás történeti valósága
 • Hitvallásszerű megjegyzések írnak róla
  • Elsősorban Szent Pál apostol
  • Régebbi írások, mint az evangéliumok elbeszélései
  • Liturgikus használatban voltak leírásuk előtt is

– A legrégebbi az első korintusi levélben található

 • 1Kor 15
  • Jelentős, mert Pál kezdetben nem tartozott Jézus tanítványai közé, hanem üldözte őket
  • Tanítása nem tőle származik, hanem Istentől kapta
  • Előzményei

– A korintusi egyházban zavart keltett a tévtanítás miszerint Jézus nem támadt fel

 • Ennek elűzésére írja hitvallását
 • Hitelét adja, hogy a feltámadás személyes tanúi még éltek a levél megírásakor. Pál rájuk hivatkozik saját tapasztalatai mellett.
 • Konklúzió, hogy amennyiben Jézus feltámadt, akkor mi is fel fogunk
 • A Kr. u. 4. évtizedre nyúlik vissza a szöveg keletkezése

– Közel a feltámadás időpontjához

 • A zsidó-keresztény közösségekben keletkezeik, de később a pogány-keresztény közösségek liturgiájába is beépül

– Mindenütt egyformán hittek a feltámadásban

 • A négy evangélium
  • Feltámadási híradásaik azonosak

– Ugyanazok az elemek (sírba tétel; üres sír; isteni üzenet; feltámadott) jelennek meg

  • Különböző megjelenéseket írnak le
  • Jézus többször is megjelent
  • Az apostolok a feltámadás tanúi
  • Kitaláció esetén nem szerepelnének asszonyok a feltámadás történetében, hiszen a zsidó jogrend szerint nem tanúskodhattak.
 • Összesen 11 megjelenésről ír a Szentírás a feltámadás után

– Mária Magdolnának

– Sírhoz igyekvő asszonyoknak

– Emmauszi tanítványoknak

– Péternek

– Az apostoloknak, Tamás kivételével

– Minden apostolnak a 8. napon

-7 személynek a genezáreti tó partján

– Több mint 500 tanítványnak Galileában

– Ifj. Jakabnak

– Jeruzsálemben a mennybemenetelkor

– Pálnak a damaszkuszi úton

 • Ezen megjelenéseknél nem az időrend a fontos

– A legjelentősebbtől sorolják fel a feltámadás tanúit

 1. Történeti igazolhatóság
 • Az egyház a kezdetektől fogva védelmezi a feltámadást, mint a hitet meghatározó üdvtörténeti eseményt. Elutasítja azokat a feltételezéseket, melyek a Húsvét misztériumát az apostolok hitének belső alakulásában kívánják látni.
 • A feltámadás elutasítása ellenkezik az újszövetségi írásokkal, melyek bizonyítják azt.
 • Végső megállapodást adnak a hit alapjául szolgáló megjelenések
 • A helyzet csak úgy érthető meg, ha Jézus valóban feltámadt
 • Jézus halála biztosan valós esemény volt
  • Tetszhalálról nem lehet szó
 • Az apostolok nem várták a feltámadást, hiszen ők földi megváltást reméltek
 • A temetés is megtörtént
  • A harmadik napra azonban üres a sír
 • Az egyháznak meg kellett birkóznia azzal a váddal, miszerint a tanítványok ellopták a holttestet. Ezt a gyanút azonban soha sem sikerült bebizonyítani.
 • A megjelenések esemény jellegűek
  • A tanítványok kételyeik legyőzésével jutottak el a hitre
  • A szövegek megjelenésről írnak nem látomásról
 • Az apostolok szemtanúk
  • Erre a tanúskodásra teszik fel egész életüket
 • A feltámadás összhangban áll az ószövetségi írásokkal, Jézus tanításával és nyilvános működésével.
 • Halála bizonyítható
 • A feltámadás után kétségbe vonhatatlanul élőnek látták
  • Felfoghatatlanul, teljes formában
 • Tényét el kell fogadnunk, bár a tény és a test milyensége tudományosan nem vizsgálható.
 1. Az egyház feltámadás története
 • Számos hitvallás szól a feltámadásról
  • Jézus harmadik napra halottaiból feltámadt / az írások szerint feltámadott
 • A hitvallások feltámadásról és nem feltámasztásról írnak
  • A Szentírás mindkét szót használja

– Jézus, mint Isten saját erejéből támadt fel, és mint ember az Atyától nyerte ajándékba a feltámadás kegyelmét.

 • A történeti Krisztus egyenlő a feltámadottal
  • A feltámadás által, természetfeletti létállapotba került
 • Az anyagi világ kapcsolódott az Istennel Jézusban
  • Új lehetőség a világ számára
  • Így fog megdicsőülni az ember és az anyagi világ is

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük