Eredmény(ek) 1 mutatása
Történelem érettségi

Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és konfliktusok

Egyház és állam: Az egyházi és a világi hatalom a kezdetektől fogva erősen összekapcsolódott: Nagy Constantinus császár „védőszárnyai” alatt bontakozott ki a keresztény egyház kiépítése. A császár, akit a niceai zsinaton (325) megválasztottak a külső ügyek püspökének, beleszólást nyert az egyház ügyeibe. A későbbiekben a császárok bele is avatkoztak az egyház életébe (pl. főpapok kinevezése). …