Eredmény(ek) 1 mutatása
Földrajz érettségi

A városodás és a városiasodás közötti különbség az eltérő fejlettségű területek példáján keresztül.

Az urbanizáció a latin „urbs” szóból származik, jelentése: város. Két folyamat megnevezésére is használatos. Városodás: (mennyiségi mutató) a városok, illetve a városokban élők számának növekedése. Jelenti még a városok népességszámának növekedését, területének gyarapodását, a város-falu népességarányának megváltozását a városok javára. Ez egyrészt a falusi lakosság városokba történő beköltözéséből, másrészt a települések várossá nyilvánításából adódik. A …