Eredmény(ek) 1 mutatása
Irodalom érettségi

Verstani ismeretek

Időmértékes verselés: A vers ritmusát a hosszú és a rövid szótagok szabályos  váltakozása adja. Rövid szótag: rövid a benne lévő magánhangzó, utána legföljebb egy  mássalhangzó áll. Jele: ∪ Hosszú szótag: hosszú a benne lévő magánhangzó, vagy rövid ugyan a  magánhangzó, de több mássalhangzó következik utána. Jele: – A szótag típusának megállapításakor nemcsak a szó hangzóit kell …