Eredmény(ek) 3 mutatása
Irodalom érettségi

Mikszáth Kálmán elbeszélői stílusa

A XIX. század második felének irodalma A XIX. század második felének irodalmát az irodalmi akadémizmus határozta meg. Az ízlés diktátora Gyulai Pál volt, aki Petőfi és Arany örökségét kérte számon a szerzőktől. Ebben a korban Európában már a realizmus irányzata uralkodott, sőt, már a 60-as 70-es években kezdtek elterjedni a modern stílusirányzatok, mint a szimbolizmus, …

Irodalom érettségi

Mikszáth Kálmán: A jó palócok

Írói pályája későn érő író (nem voltak könyvei, falusi mesélők által szerezte meg irodalmi élményeit) Jókai nagy hatással volt rá kisvárosi környezet (Selmecbánya, Balassagyarmat) anekdotakincse, innen hozza világképét korszakai: 1880-as évek: Tót atyafiak (1881), A jó palócok (1882) Novellák, elbeszélések a falusi életből, újszerű parasztábrázolás (Jókai egyszerű, romantikus alakjaihoz képest), új elem a magyar irodalomban …

Irodalom érettségi

Mikszáth Kálmán (1847-1910)

Szklabonyán született, 1847. január 16-án. Apja Mikszáth János bérlő és kisbirtokos, anyja, Veres Mária családjából jeles evangélikus lelkész ősöket mutathat fel. Tízéves koráig szülőfalujában élt, boldog gyermekkorának élménye egész pályáját végigkísérte. 1857-63-ban a rimaszombati protestáns algimnáziumban, 1863-66-ban a selmecbányai evangélikus líceumban tanult. Részt vett az önképzőkör munkájában, verseket, elbeszéléseket írt. Az érettségi után néhány félévig …