Eredmény(ek) 2 mutatása
Történelem érettségi

Nemzetiségek és etnikumok a dualizmus korában

A nemzetiségi kérdést meghatározó törvény A magyar politika viszonya a nemzetiségekhez: a jogegyenlőség biztosítása1. A nemzetiségek követelése: területi autonómia. Ez – mint kollektív jog – Magyarország felbomlását eredményezné a magyar politika szerint. Etnikailag homogén területek meg egyébként sincsenek. Ellentmondás, amely feloldhatatlan a dualizmus korában. Az 1868-as nemzetiségi törvény a magyar politikai eliten belüli kompromisszumra épült. …

Emelt történelem érettségi

A felvilágosult abszolutizmus politikája és magyarországi képviselői

A felvilágosult abszolutizmus A XVIII. században a fejlett nyugat-európai országoktól – amelyeket centrum országoknak hívunk (Anglia, Franciaország) – elmaradó területek (ezeket perifériának nevezzük) abszolút uralkodói birodalmuk fejlődése érdekében változásokra kényszerültek. Országuk nagyhatalmi státuszának megtartása vagy megszerzése érdekében gazdasági és óvatos társadalmi reformokat hajtottak végre: lebontották a belső vámhatárokat, pártolták az iparfejlődést, fejlesztették az oktatást és …