Eredmény(ek) 2 mutatása
Irodalom érettségi

Mikszáth Kálmán novellái

Alkotói háttér Mikszáth a XIX-XX. Században élt, őt tartják a legnagyobb magyar elbeszélőnek. (Jókait pedig a legnagyobb magyar mesélőnek). Újságíró is volt, valamint regényeket is írt. (pl.: Beszterce ostroma, Fekete város, Szent Péter esernyője, Gavallérok, Noszty fiú esete Tóth Marival, Különös házasság stb.) Írói indulásának első sikerei a két novelláskötete megjelenésekor jött: 1881: Tót atyafiak …

Irodalom érettségi

Mikszáth Kálmán (1847-1910)

Szklabonyán született, 1847. január 16-án. Apja Mikszáth János bérlő és kisbirtokos, anyja, Veres Mária családjából jeles evangélikus lelkész ősöket mutathat fel. Tízéves koráig szülőfalujában élt, boldog gyermekkorának élménye egész pályáját végigkísérte. 1857-63-ban a rimaszombati protestáns algimnáziumban, 1863-66-ban a selmecbányai evangélikus líceumban tanult. Részt vett az önképzőkör munkájában, verseket, elbeszéléseket írt. Az érettségi után néhány félévig …