Eredmény(ek) 3 mutatása
Történelem érettségi

Budapest világvárossá fejlődése:

Az 1800-as évek elején a városi lakosság száma az átlagnál gyorsabban nőtt, s elérte az össznépesség 14%-át. A városok politikai szerepe – országgyűlési képviselete – mégis szerény volt, ami a városi polgárság nagy részének idegen eredetével magyarázható. Buda, Óbuda és Pest már az 1700-as évek végén jelentősebb városnak számítottak, de ekkor még nem az ország …

Történelem érettségi

Pest-Buda fejlődése az 1848-as forradalomig

ELNEVEZÉSE Budapestről 1873 óta Pest, Buda, Óbuda egyesülése után beszélhetünk. Már a római korban katonai erődítmény és hozzákapcsolódó település épült meg Aquincumban, a mai Óbudán. S az első várat is a római katonai erőd romjaira építették. Buda elnevezés személynévből származik, feltehetően Attila testvérét hívták így (Buda/ Bleda), másik feltevés, hogy a magyar királyok udvarispánjának a …

Földrajz érettségi

Budapest és agglomerációja. Történeti fejlődés.

Budapest városszerkezete: A nagyvárosok fejlődése során egyes városrészek meghatározott tevékenységre specializálódtak. Egy nagyváros szerkezete ezért övezetes rendet mutat, mely a következő övekre bontható: Városközpont (city center): Sétáló utcák, az államigazgatás épületei, irodák, szállodák. A nappali népesség nagyobb, így lakófunkció kevésbé jellemző. Jelentős viszont az idegenforgalom. Történelmi városmagok (pl. I. kerület). Belső munkahelyöv: Szorosan összenőtt a …