Eredmény(ek) 2 mutatása
Földrajz érettségi

Magyarország településföldrajza

2003-as adatok szerint a települések száma: 3435, ebből: – főváros, megyei jogú város: 23 – egyéb város: 229 – község: 2893 19 megye és a főváros. A megyeszékhelyek és az 50 000 lakosnál népesebb városok megyei jogú városként működnek, közigazgatásilag önállók. A területi közigazgatás alapegységei a községek és a városok. Jogi szempontból egyenlő rangúak, működésük az …

Földrajz érettségi

Magyarország településhálózata, településtípusok, kiemelten a falvak és tanyák helyzete

A település olyan társadalmi, térbeli képződmény, amely az emberek lakó-és munkahelyéül szolgál. Hazánkban több, mint 3100 település van. A településhálózat az ország valamennyi települését magába foglaló együttműködő rendszer. A települések között egymásrautaltság, alá-fölé vagy mellérendeltségi viszony van. A közigazgatás a társadalmi szolgáltatások része. A magyar területi igazgatás egysége a megye. Hazánk 19 megyére és a …