Eredmény(ek) 2 mutatása
Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás

Tudományos kutatás: A magyar őstörténet kutatásának 3 alappillére: nyelvészet (élő nyelvek és nyelvemlékek); régészet (tárgyi emlékek, antropológiai sajátosságok); írott források. Származás-elméletek: Eredetmítoszok: A Biblia alakjaiban keresték a magyarság eredetét: Noé fia, Hám az „ősapa”: Kézai Simon krónikájában (1285 k.) található az az eredetmonda, mely szerint a magyarok Hám egyik fiától, Nimródtól származnak. Nimród ikerfiai, Hunor …

Emelt történelem érettségi

Államalapítás és az új rend megszilárdulása

1.Honfoglalás A magyarok Atilla örököseként visszajöttek a Kárpát-medencébe a 9. század végén. 895-től szakaszosan tértek vissza Erdélybe, a Tiszántúlra, a Dunántúlra. 907-ben véget ért a honfoglalás a pozsonyi-csata után. Árpád fejedelem vitte véghez. Árpád halála után örökségét Zolta vette át, akinek a nevéhez a kalandozó hadjáratok köthetőek. 2.Géza fejedelem (972-997) Géza Taksony fia volt. Ő …