Eredmény(ek) 2 mutatása
Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Az angol abszolutizmus uralkodói

1. VII. Henrik (1485-1509) Előrelátó, koncepciózus uralkodó. Csökkenti a királyi hatalomra veszélyes főrendek létszámát. Átszervezi a központi kormányzatot, a korábbi Államtanácsból kialakította a parlament felsőházát (House of Lords). Létrehozza a Csillag Kamarát, a legfőbb királyi bíróságot. A peres ügyeket szakképzett jogászokból álló bíróságok tárgyalták. Eltűnik a kínvallatás1: a vádlónak kell bizonyítani a bűn elkövetését. Jó …

Történelem érettségi

A Stuartok uralma, az angol polgári forradalom időszaka

1. A Stuart-abszolutizmus időszaka (1603-1640) 1603 márciusában meghalt I. Erzsébet, de a trónöröklés simán ment. VI. Jakab skót1 király – a Tudor VII. Henrik leányági leszármazottjaként – ellenállás nélkül vehette át Angliában is a hatalmat (1603-1625). A két ország között perszonálunió jött létre, külön-külön saját parlamenttel, törvényekkel és önálló nemességgel. Az angol abszolutizmus lehetőségei erősen …