Eredmény(ek) 2 mutatása
Társadalomismeret érettségi

A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek jogvédelmének társadalmi szükségessége és a megvalósulás módja

A hátrányos helyzet fogalma, okai és jellemzői a hátrányos helyzet fogalma viszonyfogalom → relatív, hogy kihez, mihez képest van valaki hátrányban lehet jogi, pedagógia, munkaerőpiaci szempontból megközeleíteni a hátrányos helyzetű csoportok a foglalakoztatáson kívül rekedtek — pl. munkanélküliek, pályakezdők, nyugdíjasok a lakhatásukban veszéleztetettek — pl. szegények, nyugdíjasok a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek — pl. árvák, …

Társadalomismeret érettségi

7. A nemzeti és etnikai kisebbségek (nemzetiségek) jogvédelme, a pozitív diszkrimináció kérdésköre

A nemzetiségi kisebbségek jogvédelme Magyarországon a nemzetiség fogalma etnokulturális közösség: azonos földrajzi környezetben, azonos hagyományokkal és azonos történeti múlttal rendelkező közösség nemzet: etnikai (esetleg vallási és területi) alapon szerveződő közösség → az etnokulturális közösségekből alakul modern nemzettudat: a 19. századtól → nemzetiségek is innentől (még nem számítanak államalkotó elemnek) nemzetiség: az anyaországtól elválasztva, egy másik …