Eredmény(ek) 3 mutatása
Irodalom érettségi

Világok határán – átváltozások ­Gogol és Kafka

Bevezetés: Az átváltozás archetoposz: számos mítoszban, mesében találkozhatunk vele; Lehet külső (büntetés vagy jutalmazás pl. királyfiból béka; öregből fiatal) Lehet belső: valamely varázstulajdonságot nyer az illető Gátolhat vagy segíthet Új létállapotot jelent, ezzel új világok megismerésére ad lehetőséget, új nézőpontot teremt (pl. Merlin Arthurt kiskorában újabb és újabb állattá változtatva tanította) De válhat a lélek …

Irodalom érettségi

A századfordulós modernség irodalma Franz Kafka Az átváltozás c. műve alapján

Franz Kafka, azzal lett korunk irodalmának egyik legfontosabb alakja, hogy mindenkinél nagyobb átéléssel szólaltatta meg korunk egyik alapélményét, az elidegenedést, a magány érzését, és a bizonytalanságot. Az elidegenedést azért élhette át olyan intenzitással, mert származása és élete, közvetlen példáját adta ennek az életérzésnek. Prágában született, német nyelvű zsidó családban. Édesapja kereskedő volt. Nyomasztó egyénisége közrejátszott …

Irodalom érettségi

A XX.századi modern prózairodalom

A XX. századi líra és próza I. Általános jellemzők A XX. századi társadalomhoz alkalmazkodik. Ezért a versek is kaotikusak, nehezen érthetők. Visszavezethető asszociációkra épülnek, ami azt eredményezi, hogy mindenkinek más jut eszébe egy adott versről. És egyáltalán nem biztos, hogy az, amit a szerző akart vele mondani. Ódai jellegűek. A tárgyakhoz fűződő érzelmeket fogalmazzák meg. …