Eredmény(ek) 2 mutatása
Történelem érettségi

A sztálini Szovjetunió (1922-1953)

Előzmények: Az első világháborúból Oroszország még a háború befejezése előtt kilépett, különbékét kötött Németországgal (1918 márc.). A cárizmus bukása (1917 febr.), majd a bolsevik hatalomátvétel (1917 okt.) után Lenin és társai helyzetük megszilárdításán fáradoztak, míg a háborúban kimerült nyugati hatalmak katonai beavatkozással (intervenció, 1918-22) igyekeztek megakadályozni a „vörös veszély” tartós berendezkedését. A Vörös Hadsereg létrehozásával, …

Történelem érettségi

Oroszország története – Kommunista hatalomátvétel

1917 októbere az I. vh. szülötte. 1863-tól (jobbágyfelszabadítás) gyors fejlődés, modernizáció. A Japántól elszenvedett vereség után újra fel kellett fegyverezni a hadsereget, ami a kormányt arra kényszerítette, hogy óriási összegeket öljön elsősorban az ipar fejlesztésébe. A viharos gazdasági fejlődés gyökeres társadalmi változásokkal párosult. A városi lakosság lélekszáma 7 millióról 20 millióra nőtt. A hierarchikus államszerkezet …