Eredmény(ek) 2 mutatása
Irodalom érettségi

Az eszmék szerepe és változása Madách Az ember tragédiája című művében

Feleletem során a 19. századra jellemző sajátosságokat, Madách Imre pályaképét, és fő filozofikus művét, Az ember tragédiáját fogom bemutatni. A 19. század második felében az ország érzületét, hangulatát a kétségbe esés, a csüggedtség, de egyben a hinni akarás határozta meg. Az 1849-es szabadságharc kudarcát követve, az országban kezdetét vette a megtorlás időszaka, Haynau-rémuralma, Bach rendszere. …

Irodalom érettségi

A történeti színek eszméi Madách Tragédiájában

A mű rövid bemutatása Madách egyetlen remekműve, minden kor számára van érvényes mondanivalója filozófiai jelleg: nem csak nemzeti kérdések felvetése, hanem az egész emberiségre kiterjedő Műfaja: drámai költemény: „világdráma” „emberiség költemény” hőse maga az emberiség, melyet vagy egy konkrétan jellemzett ember vagy egy mitikus alak jelképez az emberiség nagy problémái filozófiai kérdéseket boncolgatnak: Mi az …