Eredmény(ek) 2 mutatása
Történelem érettségi

A kommunista diktatúra kiépülése Magyarországon

Az egypártrendszer megszületése, a sztálini modell intézményei A II. világháború végén az ország megszabadult a németektől, ám a Vörös Hadsereg jelenléte egy új politikai berendezkedést vetített előre. Az a Magyar Kommunista Párt (MKP), amely a Horthy-korszakban legalizálni próbálta törekvéseit, most a Vörös Hadsereg (VH), illetve a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) jelenlétében aktivizálódott, és a Magyar …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Ismertesse 1945 és 1949 között az egypártrendszer megszületésének fontosabb állomásait!

Magyarázza meg, hogy a belpolitikai és külpolitikai viszonyok miként kedveztek a hatalom kisajátításában a kisebbségben levő Magyar Kommunista Pártnak! Vázlat: 1. Az egypártrendszer megszületésének fontosabb állomásai: Jaltai konferencia: érdekszféra-felosztása 1944-45: Magyarország megszállása A Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) hátrahagyása 1947: Párizsi béke, a SZEB kivonul, a Szovjetunió marad Szovjet-nyugati ellentét (Churchill Fulton-i beszéde; Truman-elv ; Marshall-segély …