Eredmény(ek) 4 mutatása
Földrajz érettségi

Magyarország szőlőtermesztése és borvidékei

I. Hagyományok: Hazánkban a szőlőtermesztésnek nagy hagyományai vannak. Magyarország mindig is Európa tradicionális bortermelő országa volt. Már a római időkben, a Római Birodalom korában termesztettek szőlőt a Kárpát-medence területén. Később a honfoglaló őseink is foglalkoztak bortermeléssel, így hazánkban a bortermelésnek 1100 éves hagyománya van. Magyarország borgazdasága Mátyás királytól a 19. század közepéig Európa és a …

Földrajz érettségi

Az EU mezőgazdasága.

1. Az EU mezőgazdasága igen drágán termel: Ez elsősorban Nyugat-Európára igaz (pl. Franciaország). Az EU összköltségvetésének mintegy felét a mezőgazdaság támogatása teszi ki, annak ellenére, hogy az agrárszektor a lakosságnak csak kb. 6%-át teszi ki. Vagyis az EU azért, hogy a drágábban termelő gazdák ne menjenek tönkre, felvásárolja a drágán termelt termékeket, ha a piacon …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A középkor fogalma, gazdasága és társadalma

A „középkor” elnevezés a reneszánszban keletkezett. A reneszánszban negatív jelzőkkel illették: terméketlen, sötét, barbár. Napjainkban senki sem tekinti a középkort egyértelműen sötétnek és terméketlennek. Ellenkezőleg: az első olyan korszak, amely létrehozott egy alapvető eszmei-erkölcsi értéket, nevezetesen a nyugati keresztény civilizációt”. A középkori Európa szárazföldi kultúra, egymástól különböző kis kultúrák együttese. De nem elszigetelt civilizáció! A …

Emelt történelem érettségi

Termelési technikák, és technológiák a középköri, és kora újkori Európában

Középkor (mezőgazdaság): Nyugat-Római Birodalom bukása után (5. század) válság, mivel beszűkül a piac. Okai: önellátó uradalmak kialakulása (a colonusrendszerből alakul ki) -> csökken a kereskedelem (távolsági kereskedelem, luxuscikkekkel), így a városok szerepe. barbár betörések, és járványok (pestis) is pusztították a városokat. Fellendülés kezdete: A népvándorlás vége után normalizálódó helyzetben gyors népességnövekedés, de a talajváltó gazdálkodás …