Eredmény(ek) 2 mutatása
Történelem érettségi

A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában

A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői Liberalizmus: – a latin liber szóból származik (jel.: szabad, felszabadított)  szabadelvűségnek is hívják – előzmény: felvilágosodás, francia forradalom  igény az alkotmányos berendezkedésre, polgári szabadságjogokra – a felvilágosodás eszmerendszeréből alakul ki – társadalmi bázis: középosztály – virágkora: 19. sz. közepe. – kifejtői: Rotteck, Welcker: …

Történelem érettségi

XIX. századi eszmék és gyökereik

liberalizmus, nacionalizmus, szocializmus (anarchizmus marxizmus kommunizmus stb), konzervativizmus, keresztényszocializmus, feminizmus, bal és jobboldal, radikalizmus & mérsékelt, a liberalizmus (locke montesquieu stb) és a szocializmus (rousseau, jakobinusok) előfutárai nacionalizmus: eszme: nemzettudat kialakulásával együtt jelent meg, nemzet védelmét és felemelkedését megcélzó ideológia és politikai irányzat; kezdetben nem ellenséges más nemzetekkel szemben (pl összefogás az abszolutista és a …