Eredmény(ek) 3 mutatása
Történelem érettségi

A világforradalom bűvöletében

I._Az orosz forradalom Oroszország helyzete: A leggyengébb antant szövetségesek egyike Belső problémák: Agrárország A háború nagy terheket rótt a parasztságra Romlott az ellátás a városokban Nagy fokú háborúellenesség alakult ki a társadalomban Bolsevik párt:  A fennálló despotikus hatalom legnagyobb ellenzéke. Programjuk: A hatalom erőszakos megtörése → a háború által okozott válság kedvezett céljuk megvalósításának A …

Történelem érettségi

Oroszország története – Kommunista hatalomátvétel

1917 októbere az I. vh. szülötte. 1863-tól (jobbágyfelszabadítás) gyors fejlődés, modernizáció. A Japántól elszenvedett vereség után újra fel kellett fegyverezni a hadsereget, ami a kormányt arra kényszerítette, hogy óriási összegeket öljön elsősorban az ipar fejlesztésébe. A viharos gazdasági fejlődés gyökeres társadalmi változásokkal párosult. A városi lakosság lélekszáma 7 millióról 20 millióra nőtt. A hierarchikus államszerkezet …

Irodalom érettségi

Az 1917. évi februári orosz forradalom

A forradalom győzelme 1917 elejére az orosz társadalom a kimerültség és a tűrés határá­ra érkezett. Már nemcsak az ellenzéki erők. és a tömegek akartak változásokat, de a hatalmon lévők józanabbjai is. Az elégedetlen­ség hatására 1917. január 22-én – az 1905-ös forradalom kitöré­sének évfordulójára emlékezve – általános sztrájkot kezdtek a fővárosban, Pétervárott, amely átterjedt,a vidéki városokra …