Eredmény(ek) 3 mutatása
Történelem érettségi

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései

Az 1920.június 4-én aláírt Trianoni békeszerződés hatására felbomlott az Osztrák-Magyar Monarchia. Területi veszteségek: Horvátország nélkül, az ország 2/3 részét elcsatolták Csehszlovákia: Felvidék+Kárpátalja (Kassa, Pozsony,Nyitra stb.) Románia: Erdély+Partium (Sepsiszentgyörgy, Segesvár, Arad stb.) Szerb-Horvát-Szlovén-Királyság: Délvidék (Bácska, Bánát, Szabadka stb.) Ausztria: Őrvidék Népszavazás: Sopron és környéke, Sopron marad! Etnikai következmény: A magyarság 1/3 része határon kívül. Ha 20-25 …

Történelem érettségi

A dualista állam

A KIEGYEZÉS LÉTREJÖTTE Kossuth 1862-ben készíti el tervét a dunai konföderációról. alapgondolata, hogy a Duna mentén élő kisebb népeknek (magyarok, horvátok, szerbek, románok) össze kell fogniuk, különben örökös elnyomás lesz a sorsuk a mellettük élő nagyobb népektől (pl. németek, oroszok) a dunai konföderáció egy közös államban tömörítette volna a kis népeket, ahol mindegyik egyenlő jogokat élvezett …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Mutassa be a kiegyezéshez vezető utat, s az OMM államberendezkedését

A kiegyezéshez vezető út 1849. április 14-én a magyar Függetlenségi nyilatkozatban a Habsburg házat detronizálták, így Ferenc József államjogilag nem király. Az olmützi Oktrojált alkotmányt Ferenc József csak rákényszerítette a magyar rendekre. 1849-50 a Haynau-féle terror időszaka katonai kormányzóságot jelentett: az aradi kivégzésekkel kezdte Haynau a működését. A további bebörtönzések és kényszersorozások mutatták, hogy Magyarország …