Eredmény(ek) 4 mutatása
Irodalom érettségi

Társadalom- és jellemábrázolás Mikszáth Kálmán két novelláskötetében

Mikszáth Kálmán az 1880-as évek elején vált elismert íróvá tót és palóc novellái révén. Mikszáth előtt a magyar epikus irodalomban a parasztemberek legföljebb mellékalakokként, epizódszereplőkként tűntek fel, életük, személyiségük nem került előtérbe. Mikszáth szakítva ezzel a „hagyománnyal” épp a parasztságot, a parasztemberek életét ábrázolja novelláiban főszereplőként (elsősorban szülőföldjének, a Palócföld lakóinak életét). Mikszáthnak két novellaciklusa …

Irodalom érettségi

Újszerű parasztábrázolás Móricz Zsigmond műveiben

Móricz Zsigmond a Nyugat első nemzedékének tagja, a magyar falu, a magyar vidék írója volt. Önálló hangjának megtalálásában fontos szerepet játszott Ady Endre költészetének felszabadító hatása. Tehetségét Osvát Ernő fedezte fel. Móricz Zsigmond pályaképe 1879. július 2-án született a Szatmár megyei Tiszacsécsen édesapja Móricz Bálint fölfelé törekvő kisparaszt édesanyja Pallagi Erzsébet művelt asszony a családja …

Irodalom érettségi

Szimbolizmus

A 19. sz. második felében alakult ki a szimbolizmus, a klasszikus modernség egyik stílusirányzataként. Kialakulásának okai: Kiábrándultság (forradalom leverése, kapitalizmus leverése) Fejlődés, ami már követhetetlen felbomlik az egységes világkép, az ember történelem fejlődésébe vetett hite megrendül – eltűnnek az eszmék. Lírában: megszűnik a vátesz-szerep, a társadalmi felelősségvállalás – Két irány alakul ki: realizmus valóságábrázolása esztétizmus …

Irodalom érettségi

Stendhal – Vörös és Fekete – A realista regény bemutatása

A REALIZMUS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A realizmus szó töve, a reális valóságost, valósághűt jelent. A realizmus szónak alapvetősen két jelentése ismeretes: A művészetben általában a valósághoz való ragaszkodást, a természethűséget értjük rajta. Ez bármelyik művészeti korszakra jellemző lehet. Arisztotelész híres mimézis-elmélete is ezen alapul: szerinte a művészet a valóság utánzása. Szűkebb értelemben egy korstílust értünk rajta, …