Eredmény(ek) 2 mutatása
Irodalom érettségi

Csokonai Vitéz Mihány szerelmi lírája

A felvilágosodás korának legnagyobb magyar költője. Debrecenben született 1773. nov. 17-én. Apja Csokonai József borbély és seborvos volt, korán meghalt, így az özvegynek két fiával együtt el kellett hagyni addigi otthonukat. Anyja csak kosztos diákok tartásával tudta megélhetésüket biztosítani. Tanulmányait a debreceni kollégiumban kezdte, ő alakította az első önképzőkört. Már diákkorában megismerkedett a felvilágosodás néhány …

Irodalom érettségi

A reneszánsz életszemlélet megjelenése Balassi Bálint költészetében

Feleletem során a reneszánsz, mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat megjelenését fogom bemutatni Balassi Bálint költészetében. Balassi Bálint a 16. század legműveltebb embere, első nagy magyar lírikus, a magyar líra első nagy megszólaltatója, a reneszánsz korszak legelismertebb magyar költője. Lírai alkotásaink körében, az első magyar nyelvű versek megírója, a hazafias és szerelmi líra megteremtője. Ő rendezi …