Eredmény(ek) 2 mutatása
Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a szociális munka definícióját, célját, színtereit, valamint Welch humán ökorendszerét, mint problémaforrást és természetes támaszt.

A szociális munka A szociális munka az alkalmazott társadalomtudományok közé sorolt professzionális segítő tevékenység, mely elősegíti a társadalmi fejlődést, az egyének, csoportok, közösségek működésének javítását, helyreállítását, problémáinak megoldását. Segíti a hatalomtól megfosztottak hatalomban való részesedését, a nagyobb társadalmi jólét és jól-lét elérését, melyhez igyekszik kedvezőbb társadalmi feltételeket teremteni. Az emberi jogok és a társadalmi igazságosság, …

Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a segítő kapcsolat fogalmát, jellemzőit és formáit, valamint a segítő beszélgetés lényegét

A szociális munka természete és alapértékei Az egyének életük során krízis-helyzetekbe kerülhetnek, a hátrányos helyzetű rétegek az állandósult nehéz életállapotokból nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem képesek kiszabadulni. A bajba jutott, társadalmi szerepeitől megfosztott emberek megsegítése, társadalmi integrációja számos állomáson át fejlődött: az egyéni problémamegoldó képesség fejlesztésétől a környezeti, társadalmi erőforrások működtetésén át, egészségesebb társadalom alakításáig …