Eredmény(ek) 2 mutatása
Irodalom érettségi

A szocializáció színterei, és szerepük a gyermek szocializációjában

▪ család: elsődleges szocializációs színtér – társas fejlődés; a családi értékek normák, szokások, hagyományok elsajátítása, a társadalomba való beilleszkedés alapvető szabályainak, viselkedésének, magatartásának megismerése, elsajátítása korai életszakasztól kezdve hat a fejlődő gyermekre, ami lehet spontán, nem tudatos, a család életviszonyaiból adódóan, és lehet tudatosan irányított nevelési folyamat érzelmi és viselkedési modellekkel alakítja a személyiséget hosszan …

Társadalomismeret érettségi

A szocializáció

A kultúra fogalmába tartoznak az ember alkotta tárgyi környezet, a hétköznapi és tudományos ismeretek, az irodalom, művészet és zene, végül, de nem utolsó sorban a társadalom viselkedési normái és az azokat alátámasztó értékek. Minden társadalomnak van kultúrája, vagyis minden társadalomban vannak viselkedési szabályok és értékek, amelyeket a társadalom tagjainak többsége elfogad. Ezek hiányában a társadalmi …