Eredmény(ek) 2 mutatása
Irodalom érettségi

Moliere és a klasszicista dráma. A klasszicizmus korának francia színháza

A klasszicizmus a 17. század második felétől a 19. század közepéig uralkodó stílustörténeti korszak és korstílus. Elsőként francia honban jelentkezett a XVII. század második harmadában. Legfőbb jellemzője a normakövetés és a mértéktartás, ez érződik a korabeli darabokon. A kifejezés a q lat. ’classicus’ szóból  ered– jelentése: első osztályba tartozó → olyan művészek vagy művek, melyek legkiválóbbak és utánzásra érdemesek (görög és római …

Irodalom érettségi

Moliére: Tartuffe – A klasszicista dráma

A klasszicista színház A klasszicizmus a felvilágosodás korában jellemző korstílus. (XVIII. század) Jellemzője az ókori görög és római (klasszikus) hagyományok követése a művészetben, a racionalitás,a józan ész középpontba helyezése, a tanító jelleg, és a szabályoknak való megfelelés (pl. hármas egység elve). A klasszicista színház Franciaországban alakult ki. Jellegzetesen az arisztokrácia szórakoztatására, főképp királyi és nemesi …