Társadalomismeret érettségi

A szabadság, az egyenlőség és a jólét jellemzőinek változása

 1. A szabadság

  • történelmi változások

    • a polgári társadalom előtt

      • nem volt mai értelemben vett egyéni szabadság

      • a liberalizmus eszméjével együtt alakultak ki az egyéni szabadságjogok

      • egyéni szabadság sérülhetett — pl. jobbágyok helyzete, rabszolgatartás

    • a liberalizmus és a polgári társadalom kialakulása

      • az egyén lemond a szabadságáról átruházza a hatalomra így azok jobban biztosítva vannak, érvényesülnek—> társadalmi szerződés

      • a szabadság eszméje ekkor alakult ki

      • gyakorlatban nem mindenhol valósul meg — pl. Magyarországon jobbágyság 1848-ig, és még utána is

    • a modern, jóléti társadalomban

      • a liberalizmus és a szabadság eszméje teljesen és általánosan beépül a politikába

      • külső nyomás, megfelelés a (jóléti) társadalom elvárásainak, az együttélés szabályainak nincs teljes, feltétel nélküli szabadság

      • a magatartási szabályrendszerek (norma, jog) betartása a megszegése büntetendő a szabályvesztés a legsúlyosabb büntetés

 1. Az egyenlőség

  • egy optimális társadalomban nem az egyenlőség, hanem az esélyegyenlőség a cél

  • történelmi változások

    • a polgári társadalom előtt

      • a polgárosodás előtt teljes vagyoni és jogi egyenlőtlenség volt a társadalmakban

      • rendek, társadalmi csoportok különbségei — pl. jobbágyok helyzete, nemesi kiváltságok

      • faji megkülönböztetés — pl. fekete rabszolgák

      • nem ismerték el az esélyegyenlősítés fontosságát

    • a liberalizmus és a polgári társadalom kialakulása

      • megjelnik a szabadság eszméje fontos az esélyegyenlőség jogi egyenlőség

      • a vagyoni egyenlőség nem szolgálja a teljes társadalom érdekét, de mindenkinek megvannak a jogai és eszközei a feltörekvéshez, vagyoni előmenetelhez

    • a kommunista berendezkedések

      • teljes jogi és vagyoni egyenlőség csak ez biztosítja az igazságosságot

      • a társadalmi különbségek, a társadalmi elit megvetése, felszámolása

      • gyakorlatban nem ilyen tiszta a megvalósulás a történelem során a demokratikus, kommunista eszmék átcsaptak totális diktatúrákba — pl. szovjet típusú rendszerek a vagyoni egyenlőség megvalósulhat, de a személyes szabadság sérül

    • a modern, jóléti állam

      • az egyenlőség megeremtéséhez gyakorlatban szükség van az államra

      • cél az általános esélyegyenlőség megteremtése ennek érdekében jogbiztonság, szociális juttatások

      • a vagyoni egyenlőség nem cél demokratikus eszközökkel megvalósíthatatlan

      • Nyugat-Európához viszonyítva Magyarországon nem valósul meg széleskörűen az esélyegyenlőség

      • az oktatás optimális helyzetben a társadalmi különbségek csökkentését szolgálná —ez nem teljesen valósul meg — pl. Magyarországon (részben az oktatás rendszeréből adódóan) sokszor növeli a különbségeket

      • a technológiai fejlődés

        • általánosan növeli a hozzáférhetőséget ezzel csökkenti az elszigeteltségből adódó hátrányokat

        • viszont növeli a strukturális munkanélküliséget

        • a legszegényebb régiókba nem, vagy késve jut el a fejlett technológia, infrastruktúra még jobban leszakadnak

 1. A jólét

  • a jólét hozzávetőleges, relatív csak összehasonlítással lehet megállapítani

  • mérése pl. a fogyasztás mértéke vagy az életszínvonal minősége alapján

  • történelmi változások

    • a jólét fogalma a második világháború után jelenik meg, az 1960-70-es években működik a legfenntarthatóbban

      • általánossá válik a létszükségleteken túlmenő fogyasztás nagy tömegeknek most lesz először elkölthető felesleges pénze

        • hosszabb távú befektetések — pl. részvényvásárlás

        • szolgáltatások — pl. utazás

        • tartós fogyasztási cikkek — pl. hűtőszekrény, autó

        • megtakarítás

      • megnő az állami beavatkozás szerepe — keynesiánus gazdaságpolitka szociális juttatások keresletnövelés

      • középrétegesedés szegényebb rétegek felemelkedése, hajléktalanság csökkenése általánossá válik a társadalmi jólét

  • a jólét változása a technológiai fejlődés hatására ld. 21. témakör

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük