Eredmény(ek) 155 mutatása
Irodalom érettségi

Ottlik Géza morális gondolatai szabadságról, az emberi élet lehetőségeiről az Iskola a határon című regényben

Ottlik Géa (1912-1990) Iskola a határon (1959) cím értelmezése: HATÁR : Kőszegen játszódik, Mo. és Ausztria határán belső határ! egymás közt… tisztek – gyerekek az otthon, a civil világ és a katonaélet elhatárolódik I. Időszerkezet -bonyolult -több időben való ugrálás: 1923 és ’26 közt, ’44-ben és ’57-ben -van linearitás, de nagyon sokszor megbomlik -nem egyenletes …

Irodalom érettségi

Tóth Árpád – Meddő órán

stilisztikai elemzés Tóth Árpád a XX. századi magyar irodalom egyik kiemelkedő, tevékeny alakja. A Nyugat nemzedékei közül az ő életműve a legegységesebb. Életét, s ezáltal költeményeit beárnyékolta a pesszimizmus, a betegségekkel való küzdelem és a szegénység. A magány, mint téma több művében is megjelenik. A Lélektől lélekig c. versében az egyén, a társadalomban, a világban …

Történelem érettségi

A kommunista diktatúra kiépülése Magyarországon

Az egypártrendszer megszületése, a sztálini modell intézményei A II. világháború végén az ország megszabadult a németektől, ám a Vörös Hadsereg jelenléte egy új politikai berendezkedést vetített előre. Az a Magyar Kommunista Párt (MKP), amely a Horthy-korszakban legalizálni próbálta törekvéseit, most a Vörös Hadsereg (VH), illetve a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) jelenlétében aktivizálódott, és a Magyar …

Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Shakespeare – Az angol reneszánsz dráma

A reneszánsz szó jelentése: „újjászületés”. Az angol reneszánsz a XV. század végtől a XVII. század elejéig tartott. A XVI. század végére Anglia lett Európa nagyhatalma. Megkezdődtek a gyarmatosítások, az angol hadak legyőzték a spanyol armadát, megindulnak a gazdasági sikerek, jólét következett, beállt a belső nyugalom. Elkezdett fejlődni a tudományok és a kultúra. Híres-hírhedt vasakaratával igen …

Irodalom érettségi

Homérosz, homéroszi eposz – Iliász, Odüsszeia

Homérosz Életéről egyetlen biztos adat se maradt fenn. Valószínűleg Kis-Ázsiai partvidéken élt, mert művei ión nyelven íródtak. Apollón-himnusz szövegéből arra következtetnek, hog vak volt. Kortársai: Hérodotosz, Pindarosz, Platón és Arisztotelész. Homéroszi kérdés: volt-e egyáltalán szerzője az eposzoknak? Valószínűleg egy szerzője volt, mert egyéni stílusban íródott mind a kettő. ???????? Konkrét szerzőre utaló jelek: Szerkezeti tudatosság: …