Irodalom érettségi

Homérosz, homéroszi eposz – Iliász, Odüsszeia

Homérosz

Életéről egyetlen biztos adat se maradt fenn. Valószínűleg Kis-Ázsiai partvidéken élt, mert művei ión nyelven íródtak. Apollón-himnusz szövegéből arra következtetnek, hog vak volt. Kortársai: Hérodotosz, Pindarosz, Platón és Arisztotelész.

Homéroszi kérdés: volt-e egyáltalán szerzője az eposzoknak? Valószínűleg egy szerzője volt, mert egyéni stílusban íródott mind a kettő. ????????

Konkrét szerzőre utaló jelek:

 • Szerkezeti tudatosság: kizárja, hogy naiv népkörben született.

 • Tudatos nyelvezet: olyan dialektus, amelyet nem beszéltek köznapi nyelven a görögök

 • Versforma

 • Mindkét eposzt ugyanazon ember alkotta-e?

  • Más a két eposz világszemlélete

  • Különböző felépítésűek

  • Az Odüsszeia kb. 50 évvel később íródott Iliász

Az Iliász (Kr.e. VIII. sz.) és Odüsszeia (Kr.e. VII. sz.) alapja a trójai mondakör.

Homérosz hatása

Homérosz megjelenik későbbi művekben is: pl Vergilius: Aeneis, Dante: Isteni színjáték, J. Joys: Ulysses

Az eposzok verselése

Időmértékes verselés: ritmusát rövid és hosszú szótagok szabályos váltakozása adja. A hosszú szótag: hosszú magánhangzó, rövid magánhangzót kettő vagy több mássalhangzó követ. Rövid szótag: rövid magánhangzó.

Verslábak és sorfajták

A homéroszi eposzok hexameterben íródtak: hat verslábból álló sorfajta (daktilus, spondeus, trocheus, pirrikhius, jambus, anapesztus)

Iliász

A cím Trója régi nevéből, Ilion-ból származik. Trója a Kis-Ázsiai partvidéken található. A történet valóságos időpontja a XIII. sz. (hódítások kora).

Az Iliász a harag eposza (Akhilleusz):

 • a harag oka

 • következménye

 • feloldása

A háború 10 évének 52. napjának történetét mondja el, 24 éneken át és 15700 hexameterrel.

A görög hősök:

 • Agamemnón

 • Akhilleusz

 • Meneláosz

 • Patroklész

 • Odüsszeusz

 • Diomédész

 • Aiász

 • Nesztór

Trójaijak:

 • Priamosz

 • Hektór

 • Parisz

 • Ainliász

A cselekmény vázlata:

 • Akhilleusz és Agamemnón viszálya, Akhilelusz haragja

 • A görögök vesztesége, Akhilleusz hajthatatlansága

 • Patroklosz harcba szállása Akhilleusz helyett és halála

 • Akhilleusz bosszúja, Hektór tettemének gyalázása

 • Hektór holttestének kiváltása

Eposzi kellékek:

 • Invokáció

 • In medias res

 • Propozíció

 • Deus ex machina

 • Hasonlat

 • Enumeráció (hajók)

 • Retardáció (késleltetés)

 • Anticipáció (előreutalás)

 • állandó jelzők (fényes Akhilleusz)

Istenek szerepe:

Mindent az istenek irányítanak, az ember az istenek játékszere. Az istenek között is van hierarchia, ők is harcolnak, de halhatatlanok. Az emberek életük kockáztatásával az istenek fölé emelkednek. Kétszintes a világ: istenek világa, halandók világa.

Akhilleusz:

Felvállalta a hősiességet, a közösség által kapott feladatot. A feladatok teljesítenie kellett a közösségért. Hírnév lett az eposz központi témája. A harag következtében megfeledkezik a feladatáról, így büntetést kap: a görögök folyton veszítenek. Akhilleusz nem harcol, ezért az istenek kényszerítették a visszatérésre. Az eposz végén a humanitás diadala, a közösség harmóniája helyreáll, és Akhilleusz megbocsát.

Az élet teljessége az eposzban:

Az élet jó és rossz oldala is benne van. Jó oldala egy kis epizód melyben leírják a békés, idillikus életet. A rossz oldal: csaták, vér, kegyetlenség, pusztítás nyomasztó, sötét. Ez az eljárás a hangulati ellenpontozás.

Odüsszeia

24 énekből álló 3 szálú történet:

 • Odüsszeusz kalandozása

 • Odüsszeusz hazatérése

 • Télemakhosz útja

A 10 év bolyongást 10 kalandként mutatja be, maga az út haza 40 napig tart.

Az Odüsszeia istenvilága

Az mű istenvilága szegényesebb, mint az Iliászé. Beavatkoznak ugyan, de nem a személyes indulat irányítja őket. Pallasz Athéné saját értékeit hozza felszínre. Az istenek emberi alakban jelennek meg.

Sors és Emberkép

Az emberi hibák okozzák azokat a helyzeteket, amelyeket meg kell oldani. A műben önmaguk legyőzésétől függ a hazatérés, a sors kezében van a végzet. az Odüsszeia a leleményes ember eposza: az ember alakítja és vállalja sorsát. Igazán a kereskedő, hajós, polgári réteg emberének eposza, nem a hősöké nincs annyi isteni segítség.

Odüsszeusz

Életében a legfőbb érték a család, és ő is fontos a család számára. A családi béke a kérők miatt szűnik meg, de hazatér és ismét béke lesz. Odüsszeusz: kiváló harcos, legfőbb erénye az okosság, az igazságosság, a minden tudatos megismerésének szomjúsága, a kompromisszumokra való képesség, a tapasztalat szülte óvatosság, a cselekedetek következményeinek latolgatása.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük