Eredmény(ek) 4 mutatása
Irodalom érettségi

Műfaji jellemzők Homérosz Odüsszeia c. alkotásában

Homéroszi eposzok Időbeli elhelyezés: Mindkét eposz a Kr. e. VIII. században keletkezett, de az Odüsszeia egy emberöltővel későbbi Nyelve: Ógörög ( ión és aiol) Témája (trójai mondakör) Thétisz istennő és Péleusz király lakodalmán kitört viszály vezetett. Istenek és földi halandók voltak a meghívottak között, csak Eriszt, a viszály istennőjét nem hívták meg. Erisz bosszúból egy aranyalmára …

Történelem érettségi

Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei

Az ókori Görögország illetve Róma korában rengeteg műremek született, melyeknek egy részét mai napig megcsodálhatjuk, illetve néhány tudósnak köszönhetően rengeteg összefüggést mai napig használhatunk a tudományokban. Az ókori Görögország: Az európai kultúra úgy tekint a görög kultúrára, mint saját eredetére, a tökéletesség példájára, melyhez igazodni kell. („az európai civilizáció bölcsője”) Építészet: – a közterületek, középületek …

Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Homérosz eposzai az antikvitás irodalmából

A Kr. e. 8. században az ókori Görögország (Hellász) területén a kultúra és szellemi élet fejlődésbe kezdett. Tudni illik, hogy a görög és a római kultúra nem rendelkezett önálló gondolatokkal, a szkíta kultúra sokszínűsége, összetettsége teljesedik ki mindkettő korszak művészeti ágaiban. Az irodalom területén mind az epika, a líra, és a dráma műnemében is kiemelkedő …

Irodalom érettségi

Homérosz, homéroszi eposz – Iliász, Odüsszeia

Homérosz Életéről egyetlen biztos adat se maradt fenn. Valószínűleg Kis-Ázsiai partvidéken élt, mert művei ión nyelven íródtak. Apollón-himnusz szövegéből arra következtetnek, hog vak volt. Kortársai: Hérodotosz, Pindarosz, Platón és Arisztotelész. Homéroszi kérdés: volt-e egyáltalán szerzője az eposzoknak? Valószínűleg egy szerzője volt, mert egyéni stílusban íródott mind a kettő. ???????? Konkrét szerzőre utaló jelek: Szerkezeti tudatosság: …