Eredmény(ek) 179 mutatása
Történelem érettségi

A római köztársaság válsága

A kr. e. 3-2. században Róma meghódította a Földközi-tenger partvidékét (pun háborúk, Makedónia legyőzése). I. A hódítások hatása: – Hatalmas hadizsákmány áramlott Rómába (arany, ezüst), amely egyenlőtlenül oszlott meg a rómaiak között. Csak egy szűk kör profitált a kincsekből. A hadizsákmány hatására fellendült a kereskedelem, s a pénzügyek. Ennek következtében kialakult egy új, kereskedelmi-, pénzügyi …

Történelem érettségi

Budapest világvárossá fejlődése:

Az 1800-as évek elején a városi lakosság száma az átlagnál gyorsabban nőtt, s elérte az össznépesség 14%-át. A városok politikai szerepe – országgyűlési képviselete – mégis szerény volt, ami a városi polgárság nagy részének idegen eredetével magyarázható. Buda, Óbuda és Pest már az 1700-as évek végén jelentősebb városnak számítottak, de ekkor még nem az ország …

Történelem érettségi

Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban

Előzmények Teleki Pál második miniszterelnöksége (1939-1941) Cél: békés revízió, fegyveres semlegesség Második zsidótörvény kiadatása (1939) Már faji alapon (nem vallási) Értelmiségi pályákon 20%-ról 6%-ra csökkentetették a zsidók arányát Magyarország csatlakozik az antikomintern paktumhoz (1939) → SZU ellen Magyaroszág kilépése a Népszövetségből (1939) Kárpátalja Magyarországhoz csatolása (max 10%-a magyarlakta) Főleg ruszinok lakták Teleki Pál háborús politikája …

Történelem érettségi

SZÖVETSÉGI RENDSZEREK KIALAKULÁSA

Mutassa be a szövetségi rendszerek kialakulását az első világháború előtt! Tárja fel a nagyhatalmi ellentétek okait ebben a korszakban!   * Németország alakulásakor sok ellenségre tett szert (Oroszország – Krím, Ausztria – Königgratz, Franciaország – Sedan), ezen kívül dinamikusan fejlődött az ipara –> nagyhatalmi szerephez jutott * a Balkán-félszigeten uralkodó Török Birodalom egyre gyengült –> …

Történelem érettségi

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN

Ismertesse gróf Széchenyi István társadalom-átalakító programját! Tárja fel a gyakorlati tevékenységét és a korszakban betöltött szerepét az 1848-as forradalom előtt! BEVEZETŐ GONDOLATOK Széchenyi Bécsben született, udvarhű arisztokrata család sarjaként. Édesapja Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár alapítója, édesanyja: Festetich Julianna (a Georgikont alapító Festetich György nővére). Huszártiszti pályára lépett, részt …

Történelem érettségi

A regényíró Kosztolányi

1. Kosztolányi Dezső élete – szemelvények 1885. márc. 29. Szabadka  Virágvasárnap édesapja Kosztolányi Árpád – matematika és fizika szakos tanár, fél tőle édesanyja Brenner Eulália – gyógyszerész család Brenner József (=Csáth Géza) Négyesy-féle stílusgyakorlatok 1904 bécsi egyetem freudizmus 1907 Négy fal között első kötet 1908 Nyugat rendszeres munkatárs 1910 A szegény kisgyermek panaszai 1913 …

Történelem érettségi

Mária Terézia és II. József reformjai

I. Mária Terézia III. Károlynak (1711-1740) nem volt fiú örököse, ezért még életében el kellett fogadtatnia a Birodalomban a leány-ág öröklését. Ez volt a Pragmatica Sanctio Apja halála után Mária Terézia (1740-80) lett az uralkodó, ezt a szomszédos országok nem akarták elfogadni Habsburg örökösödési háború, mely 1740-48-ig tartott. II. Frigyes porosz uralkodó hadüzenet nélkül megrohanta …

Történelem érettségi

Mohácsi vész és az ország három részre szakadása

I. Trónutódlás Magyarországon viszont a királyi hatalom meggyengült Mátyás halála (1490) után. A rendek feltételekhez kötötték Jagelló Ulászló „Dobzse László” (1490-1516) megválasztását (nem szed rendkívüli hadiadót, saját költségén védi meg az országot, a rendekkel együtt kormányoz. a királyi birtokok területe tovább csökkent, a királyi jövedelmek csökkentek  nem volt elegendő a végvárvonal fenntartásához, így a …

Történelem érettségi

Rákóczi- szabadságharc okai, főbb eseményei, eredményei

I. II. Rákóczi Ferenc családja, háttere II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) Apja: I. Rákóczi Ferenc  Kelet – magyarországi főnemesi család leszármazottja. Anyja: Zrínyi Ilona  Nyugat – magyarországi nemesi család (Frangepán) Anyja összeházasodik Thököly Imrével  kuruc neveltetés (Habsburg ellenes) II. Előzmények A törökök kiűzése után a Habsburg kormányzat Magyarország visszafoglalt területeit saját szerzeményének tekintette. …

Történelem érettségi

Reformáció kibontakozása és főbb tanításai

I. Egyház és a reformáció A katolikus egyház többszöri válsága miatt elindult a reformáció a XV. században Nyugat Európában A mozgalom célja az egyház megújítása a hibák kijavítása. Egyház hibái A római katolikus papok világias életet élnek, nagy a vagyonuk. (pl. nem tartották be a cölibátust) Szimonia: papi méltóság pénzért való árusítása Búcsúcédulák: bűnbocsánat pénzért …