Eredmény(ek) 226 mutatása
Történelem érettségi

Anjouk kül- és belpolitikája

1301. Kihal az Árpádház Gondok: interregnum – trónutódlás kérdése —-> – bajor Ottó – cseh Vencel – itáliai Károly Róbert (1308-1342) – pápa, érsek, Ny-Mo.-i birtokosok segítik – kiskirályok (Zalában a Kõszegiek) – ellenük fel kell venni a harcot 1312. ->Rozgonyi csata, gyõzelem az Abák ellen Károly Róbert Intézkedései: – hadsereg kérdése –> bandériális hadsereg …

Történelem érettségi

A Német egység

A német területek gazdasága a XIX. Század végén a II. ipari forradalom hatására robbanásszerűen fejlődött, köszönhetően részben Sziléziba és Ruhr vidékre beáramló angol tőkének. Ez robbanásszerű fejlődést eredményezett, különösen a nehéziparban. Politikailag semmilyen egységet nem mutattak. A vezető szerep Poroszországé volt, aki már ki vette a részét a nagyhatalmi konfliktusok javából. A társadalmát pedig áthatott …

Történelem érettségi

A Reformáció és Ellenreformáció

Története során a Katolikus Egyház sok válságot élt át, és mindig voltak törekvések a hitélet tisztaságának megőrzésére. A reneszánsz pápai udvar, a fényűzés egyik központja volt. Óriási templomokat építettek, illetve a Szent Péter Székesegyházat. A nagy pompának, azonban ára volt. Az építési költségek illetve a színvonal fenntartására több pénzre volt szükség, ezért búcsúcédulákat árusítottak. Ezzel …

Történelem érettségi

A Római Köztársaság válsága

Az új Birodalommá vált Rómában Új problémák jelentkeztek. A megnőtt kereskedelmi forgalom kedvezett a hajó tulajdonosoknak, de akik szállítással adóbérlettel foglalkoztak kénytelenek voltak lemondani a politikai pályáról. A kereskedők alkották a lovag rendet. A másik csoportosulás a senatori rend volt, akiket a földbirtokos arisztokrácia alkotott. Óriási latifundiumaikon rabszolgákat, és új jövedelmezőbb termelési módszereket alkalmaztak. Ezekkel …

Történelem érettségi

A Spártai állam társadalmi és gazdasági berendezkedése

A spártai állam az egyenlőséget próbálta érvényre juttatni mindentéren. Az ionokat elzavarták, az őslakosokat pedig leigázták, vagy rabszolgaságba taszították. A földet felosztották egymás között 9000 egyenlő részre, és a hozzájuk tartozó helótákat (leigázott akhájokat) akiket nem volt szabad eladni, hiszen az állam tulajdonát képezték. Az egyenlőség megtartása miatt tiltották a kereskedelmet, vas pénzt használtak. A …

Történelem érettségi

Hasonlísd össze Julius Caesar és Augustus politikáját

Az I. triumvirátus. A római uralkodó osztály a rabszolgafelkelések következtében még inkább meggyőződöttarról, hogy hatalmát csak egységes, erőskezű uralommal tarthatja fenn. Sikeres harcaik és ezekből eredő népszerűségük következtében hárman számíthattak a hatalom megszerzésére : a nagyon gazdag Crassus, aki Spartakus legyőzésével nyerte el az uralkodó osztály bizalmát, Pompeius, a két pártot érdekei szerint állandóan változtató, …

Történelem érettségi

Hogyan lesz Róma 7 domb városából világbirodalom központja.

Alapítása: i.e. 753 Összetétele 3 etnikum: Etruszk, Szabin, Latin Földrajzi elhelyezkedése: Appenini félsziget, Pó völgye Domborzat: völgyek, fennsíkok Fő folyója: Tevere A vagyoni gazdálkodás nemzettségek között és nemzettségen belül Társadalmi rétegek: – popolus romanus : polgári joggal rendelkezők – patríciusok : nemzettségi arisztokrácia, legnagyobb földbirtokkal rendelkezők – kliensek : nemzettségek lesűllyedő tagjai, befogadott idegenek (ez …

Történelem érettségi

Mutasd be az athéni demokrácia működését, elemezd Athén gazdasági, társadalmi viszonyait a klasszikus korban!

A fiatal görög demokrácia nagy próbatétele volt a perzsák elleni háború. A perzsák i.e.490-ben leigázták a kisázsiai ion városokat, s a további céljuk az volt, hogy az Égei-tenger szigeteit és a görög földet is meghódítsák. I.e.490-ben nagy hadsereg hajózott Athén ellen. Az Athéniek a perzsa harcmodort jól ismerő Miltiadész vezetésével Marathon mellett legyőzték a nagy …

Történelem érettségi

Hasonlítsd össze Athén és Spárta berendezkedését az Archaikus korban!

Az ókori Görögország a Balkán félsziget déli részén terült el. E terület felszíne is, tengerpartja is erősen tagolt. Ez az erősen tagolt felszín a politikai fejlődésre is hatott: egymástól független, kis politikai egységek, városállamok kialakulását segítette elő. Görögország területén sok városállam, polisz jött létre. A két legellentétesebben fejlődő, s a görög világ életében döntő szerepet …

Történelem érettségi

Az „új szakasz” politikájától a forradalomig

Nagy Imre miniszterelnöksége 1953-1955 Nagy Imre a parlamentben bejelentette a miniszterelnök leváltását és ismertette az „új szakasz” programját: az országgyűlés szerepének növelése az aránytalan iparfejlesztés mérséklését erőszakos téeszesítés visszafogása törvénytelenségek megszűntetése megszűntették az internálást elkezdték a koncepciós perek felülvizsgálatát Eredmények: a bebörtönzöttek szabadon engedése, rehabilitáció leállították az erőszakos téeszesítést erőfeszítéseket tettek a közellátás jobbítására emelték …