Eredmény(ek) 4 mutatása
Irodalom érettségi

Balassi Bálint költészetének sokszínűsége

Élete Zólyom várában született 1554-ben – nemesi család, kitűnő nevelők, köztük Bornemissza Péter író, költő, a magyar reformáció jeles alakja; külföldi tanulmányok (Nürnberg) Apja. Gyarmathy Balassi János zólyomi várkapitány; felségsértés vádjával elfogják, elkobozzák a család vagyonát, Balassi Jánost börtönbe zárják  a család Lengyelországba menekül 1572: apja kegyelmet kap, de többé nem élvezhetik a Habsburgok …

Irodalom érettségi

A reneszánsz életszemlélet megjelenése Balassi Bálint költészetében

Feleletem során a reneszánsz, mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat megjelenését fogom bemutatni Balassi Bálint költészetében. Balassi Bálint a 16. század legműveltebb embere, első nagy magyar lírikus, a magyar líra első nagy megszólaltatója, a reneszánsz korszak legelismertebb magyar költője. Lírai alkotásaink körében, az első magyar nyelvű versek megírója, a hazafias és szerelmi líra megteremtője. Ő rendezi …

Irodalom érettségi

Balassi Bálint istenes költészete

Balassi Bálint Janus Pannonius után egy századdal lépett színre Balassi Bálint, a magyar reneszánsz irodalmának betetőzője. Ő emelte a műköltészet magasába a verset, kortársaival, Shakespeare-rel és Ronsard-dal egyenrangú költészetet teremtett. Ösztönös lángelme, poeta natus és poeta doctus is volt egyben, kora műveltségének magaslatán állt, kilenc nyelven beszélt, különösen jól ismerte az olasz reneszánsz kultúrát. “Szép …

Emelt irodalom érettségi

A szerelmi érzés sokszínűsége és a műfajváltozatok Balassi Bálint megkomponált versgyűjteményében

A RENESZÁNSZ JELLEMZŐI alapját a társadalmi változások adják (virágzó kereskedelem, virágzó városiasodás, polgárság kialakulása + sok helyen összekapcsolódik a reformációval, pl. Biblia anyanyelvre fordítása) a középkorral ellentétben ebben a korban az ember figyelme elkezdett nemcsak a túlvilág felé irányulni, az evilági életet is komfortossá, élvezetessé szerette volna tenni legfontosabb szellemi filozófiája: humanizmus (emberközpontúság)  nem …