Eredmény(ek) 3 mutatása
Irodalom érettségi

Móricz elbeszélései

Móricz a 20. századi realista prózairodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. A Nyugat első nemzedékének egyik legkiemelkedőbb prózaírója. Magyar író, újságíró és szerkesztő volt. Prózaművészete realista, naturalista jegyeket hordoz, de a lélektani irányultság és a drámai felfokozottság is jellemző rá. Móricz Zsigmond parasztcsaládban született Tiszacsécsén, szülei hamar tönkrementek, ezért már gyerekkorában megtapasztalta a szegénységet. Ennek ellenére sokat foglalkoztak a …

Irodalom érettségi

Újszerű parasztábrázolás Móricz Zsigmond műveiben

Móricz Zsigmond a Nyugat első nemzedékének tagja, a magyar falu, a magyar vidék írója volt. Önálló hangjának megtalálásában fontos szerepet játszott Ady Endre költészetének felszabadító hatása. Tehetségét Osvát Ernő fedezte fel. Móricz Zsigmond pályaképe 1879. július 2-án született a Szatmár megyei Tiszacsécsen édesapja Móricz Bálint fölfelé törekvő kisparaszt édesanyja Pallagi Erzsébet művelt asszony a családja …

Irodalom érettségi

Móricz Zsigmond: Barbárok

Pályaképe Az ilyen novellái a harmadik pálya szakaszában íródtak, ezeknél letisztultabb, balladisztikusabb népmesei elemek vannak. Újszerű parasztábrázolás. Az 1930-as évek írói terméséből megemlíthetőek a „Rokonok (1932)” című regénye, és a „Barbárok” című elbeszéléskötete. Utolsó jelentős regénye, az úgynevezett Csibe-novellák nyomán írt Árvácska 1941-ben látott napvilágot. Különösen jelentősek a paraszti világot bemutató művek (Barbárok, A boldog …